Щоденник молодого Анархотуриста

вівторок, 8 липня 2008 р.

Konferencja Absolwentów Programu Stypendialnego im. Lane’a Kirklanda

W dniach 27-29 czerwca w Warszawie pod hasłem „Polska – Unia Europejska – Region” odbyła się III Konferencja Absolwentów Programu Stypendialnego im. Lane’a Kirklanda połączona z zakończeniem VIII edycji programu. W wydarzeniu wzięło około 200 stypendystów. Na konferencji występowali m.in.: marszałek Sejmu RP Bronisław Komorowski, wiceminister edukacji Krzysztof Stanowski, Janusz Reiter, były ambasador RP w Stanach Zjednoczonych i profesor Marek Safjan, prezes Trybunału Konstytucyjnego w latach 1998-2006.

Program Stypendialny im. Lane’a Kirklanda jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, którego administratorem jest Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta. Jego głównym celem jest dzielenie się polskimi doświadczeniami transformacji systemowej oraz drogi do członkowska w Unii Europejskiej z krajami Europy Wschodniej. Cel programu realizowany jest poprzez dwusemestralny program edukacyjny na polskich uczelniach oraz staże zawodowe, w którym mogą wziąć udział nauczyciele akademiccy, eksperci, politycy i pracownicy instytucji rządowych i samorządowych, menadżerowie, liderzy organizacji pozarządowych i animatorzy kultury i dziennikarze z Ukrainy, Białorusi, Rosji, Gruzji, Mołdowy, Armenii, Azerbejdżanu i Kazachstanu.

Konferencję rozpoczął wykład marszałka Sejmu RP, Bronisława Komorowskiego na temat „Doświadczeń i przyszłości polskiego parlamentaryzmu”. Jako drugi spotkał się ze stypendystami wiceminister edukacji, Krzysztof Stanowski, który opowiadał o „Współpracy dla przyszłości”. Podczas pierwszego dnia Konferencji absolwenci dzielili się swoimi doświadczeniami w kraju, po powrocie ze stypendium - wielu z nich awansuje i zakłada stowarzyszenia absolwentów jak np. Centrum Kirklanda przy Instytucie Polskim w Kijowie, ormiańskie Stowarzyszenie Absolwentów im. L. Kirklanda czy rosyjskie Stowarzyszenie Absolwentów REGIOMONTI, które powstało już 18 października 2002 roku i jest świetną platformą kontaktową, realizuje wiele projektów, m.in. we współpracy z Fundacją Batorego.

Drugi dzień Konferencji przeznaczony był w większości na panele dyskusyjne z udziałem wybitnych specjalistów. Wstępem do dyskusji był wykład ministra Mikołaja Dowgielewicza, Sekretarza Komitetu Integracji Europejskiej, który zrobił bilans 4 lat Polski w Unii Europejskiej. Temu zagadnieniu poświęcone były również dyskusje w grupach tematycznych: prawo, gospodarka, społeczeństwo, polityka międzynarodowa, administracja publiczna i media publiczne. Na panelach pojawili się wybitni eksperci z poszczególnych dziedzin: konstytucjonalista prof. Marek Safjan, były minister gospodarki Piotr Woźniak, prof. Anna Giza-Poleszczuk z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, ambasador Janusz Reiter, wice dyrektor KSAP - dr Marek Haliniak, medioznawca dr Karol Jakubowicz. W drugiej części dnia przeprowadzono dyskusje z zakresu społeczeństwa obywatelskiego na różne, ważne dla krajów Europy Wschodniej tematy, takie jak m.in.: społęczna odpowiedzialność biznesu, edukacja alternatywna, społeczna kontrola władz publicznych, dostęp obywatela do prawa, rozwój lokalny. Jako eksperci pojawili się m.in. Paweł Łukasiak, prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, Alicja Pacewicz z Centrum Edukacji Obywatelskiej, Zdzisław Hofman, prezes Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA, Krzysztof Margol, prezes Nidzickiej Fundacji Rozwoju „NIDA”, Piotr Szczepański, prezes Fundacji Wspomagania Wsi, Łukasz Bojarski z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Paweł Nasiłowski, prezes Stowarzyszenia Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im H. Ch. Kofoeda w Siedlcach

Kolejnym punktem programu było spotkanie poświęcone praktycznej współpracy w Regionie z udziałem znakomitych gości, specjalistami ds. wschodnich: prof. Aleksandra Hnatiuk Radca Ambasady RP w Kijowie; Justyna Janiszewska, wiceprezes Fundacji Edukacja dla Demokracji i koordynator Programu „Przemiany w Regionie” RITA; Jan Malicki, dyrektor Studium Europy Wschodniej UW; Jerzy Rejt, Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka Jeziorańskiego oraz twórca społecznościowego portalu dla regionu www.civicportal.org - Grzegorz Zajączkowski.

Ostatni dzień był podsumowaniem Konferencji w dyskusji zrealizowanej na zasadzie open space. Konferencja, która odbywa się raz na 3 lata, jest doskonałą okazją do przedyskutowania ważnych spraw związanych z członkostwem Polski w UE i jej relacjami ze wschodnimi sąsiadami w gronie eksperckim. Więcej na temat Programu można dowiedzieć się na stronie www.programkirklanda.engo.pl, lub telefonicznie: Jacek Michałowski, dyrektor programowy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (tel. 22 8284380 lub kom. 0 607 309733)

Немає коментарів: